KODU pikaajaline visioon Saku vallast 2035

  1. Saku on looduskaunis vald, kus lasteaiad ja koolid pakuvad elus edukalt toimetulemiseks vajalikku haridust. Igale lapsele on tagatud pearaha sporditrennis ja huviringis käimiseks.
  2. Liikumisharrastusteks on igas eas elanikule piisavalt terviseradasid ja -väljakuid õues treenimiseks.
  3. Ühendused vallakeskuse, külade ja Tallinnaga on erinevate transpordiliikidega mugavad ja ohutud. Kõigile vallaelanikele on võimaldatud vallasisene tasuta rongisõit lisaks bussisõidule.
  4. Alevikes ja külades kujundavad paikkonna elu aktiivsed vabaühendused. Vallas tegutsevad innovaatilised ettevõtted, mis loovad uut väärtust ning pakuvad huvitavaid ja tasuvaid töökohti.
  5. Saku vallas on hea elada kogu perel – rajatud on uus põhikool ja lasteaed, vanemaealistele loodud avaramad võimalused koostegutsemiseks, kenaks on muudetud avalik ruum, elanikud saavad mugavalt teha kaugtööd.