Valimisliit KODU on kindel valik oma kodukohas uuendusmeelsust ja kindlat arengut soovivale Saku valla elanikule. KODU on asutatud 1996. aastal, kandes endas pikaajalist kogemust. KODUga on liitunud uusi tegijaid ning üheskoos pakume valla arenguks läbimõeldud lahendusi, avatud juhtimist ja osavõtlikku suhtumist vallaelaniku muredesse vallamajas.

Valimisliidul KODU on usaldusväärne ja ennast tõestanud meeskond ning läbimõeldud programm Saku valla alevike ja külade arengule uue hoo andmiseks.