KODU pikaajaline visioon Saku vallast 2025

  1. Saku on looduskaunis vald, kus igal lapsel on turvaline koolitee. Lasteaiad ja koolid pakuvad elus edukalt toimetulemiseks vajalikku haridust.
  2. Liikumisharrastusteks ehitame uusi terviseradasid ja kergliiklusteid ning loome terviseväljakuid õues treenimiseks.
  3. Ühendused vallakeskuse, külade ja Tallinnaga viime nutikatele lahendustele. Kommertsliine tasakaalustavad avalikud liinid. Kehtestame vallasisese tasuta rongisõidu.
  4. Saku vald tõuseb esile avatud ja uuendusmeelse vallavalitsusega. Alevikes ja külades kujundavad paikkonna elu aktiivsed vabaühendused. Vallas tegutsevad innovaatilised ettevõtted, mis loovad uut väärtust ning pakuvad tööd kohalikele ja kaugemalt tulijaile.
  5. Saku alevikust on kujunenud roheline ja ettevõtlik kaasaegse planeeringuga aedlinn – rajatud on uus tervisekeskus, lasteaed-algkool, uuendatud on hariduslinnak, ehitatud bussijaam, loodud võimalused kaugtööks.